Konverzácia nemeckého jazyka

Konverzácia nemeckého jazyka na ľubovoľnú tému v trvaní 60 minút. Vlastný výber termínu aj online komunikačnej platformy.

Objednať