Poradenstvo

Individuálne vediem každého účastníka poradenského programu k tomu, aby nemecký jazyk vedel využívať prirodzene a učil sa bez nutnosti bifľovania slovíčok. Počas poradenského programu máme online konzultácie a poradím tiež mailom na otázky ku kurzu.

Poradenský program

Poradenstvo má zmysel najmä v tom, že klienta navedie k samostatnej práci. Dáva návod, ako niečo spraviť, nevnucuje presný postup. Individuálne hľadáme riešenie, ktoré je pre teba najvhodnejšie a zabezpečí ti čo najlepšie výsledky.
Zmyslom poradenstva je pomôcť ti rozbehnúť sa, nastaviť si správne tempo, metódy a sebadisciplínu. Poradenstvo Gastro Deutsch je podporným programom k online videám nemeckého jazyka pre odbor gastronómia. Ak si v nemčine úplný začiatočník, môžu sa ti zdať niektoré gramatické javy príliš komplikované. Takisto sa môže stať, že bude pre teba náročné zapamätať si množstvo slovíčok. Možno aj v prípade, že ste si sa už nemčinu učil/a, ale väčšinu odborných slovíčok nepoznáš. Možno si sa nemčinu učil/a v škole aj dlhšie, ale gramatiku si sa nabiflil/a a profesori nevysvetlili prečo je to tak, alebo ako si učenie zjednodušiť.
Mne napríklad pri učení náročných slovíčok pomohlo pochopiť, že sú to skladačky. Dlhé a komplikované slovíčka sú v nemčine väčšinou spojením jednoduchších slov alebo sú tvorené predponami...

Objednať poradenský program

Online videá kurzu nemeckého jazyka môžeš pozerať a študovať z pohodlia domova, tempom aké ti vyhovuje a v čase, kedy sa ti chce. Máš ich k dispozícii na 1 rok a ak budeš potrebovať, môžeš si prístup obnoviť. Ak chceš napredovať plynule a rýchlejšie, je dobré mať k dispozícii človeka, ktorý ti vysvetlí, ak ti niečo nebude úplne jasné, alebo sa niekde zasekneš. Pre účastníkov programu je odo mňa k dispozícii neobmedzená písomná podpora prostredníctvom mailu. Na otázku odpoviem najneskôr do 48 hodín. Dôležitou súčasťou učenia jazyka je samozrejme aj komunikácia, preto je súčasťou poradenstva aj online konzultácia 1:1, kedy si môžeme precvičiť konverzáciu v nemčine, vysvetliť gramatiku, alebo čokoľvek, čo sa potrebuješ z nemčiny doučiť. Dôležité je pri rozprávaní zbaviť sa strachu z hovorenia. Nevadí, ak spravíš pri konverzácii gramatickú chybu, dôležité je rozprávať bez zbytočného váhania. Keď prídeš do praxe, bude pre teba komunikácia oveľa prirodzenejšia a jednoduchšia. Gramatiku samozrejme treba ovládať a najmä pri písomnom kontakte si dávať pozor na správnosť, pri bežnej komunikácii je však prvoradé vedieť pohotovo reagovať.

Posilni svoju pozíciu na trhu a buď vďaka znalosti nemeckého jazyka krok pred konkurenciou. Alebo si chceš nájsť prácu v oblasti gastronómie v niektorej z nemecky hovoriacich krajín? V poradenskom programe sa okrem gramatiky a slovnej zásoby zameriame aj na to, ako správne napísať životopis a motivačný list v nemeckom jazyku.

Ak na niektorú z nasledujúcich otázok, alebo na viaceré odpovieš ÁNO, poradenský program Gastro Deutsch je pre teba vhodný.
 Chcem efektívne využiť svoj voľný čas?
 Chcem sa uchádzať o prácu v gastronómii v niektorej z nemecky hovoriacich krajín?
 Chcem vedieť so zákazníkmi komunikovať v nemčine?
 Chcem posilniť svoju pozíciu na pracovnom trhu ovládaním nemeckého jazyka a byť o krok vpred pred ostatnými uchádzačmi o prácu?
 Ako samouk mám problém dodržať disciplínu pri učení?


Ak máš pocit, že by pre teba bolo efektívne, mať možnosť konzultovať jednotlivé lekcie a témy online videí, viesť online konverzáciu na precvičenie komunikácie a výslovnosti, alebo potrebuješ niekoho, kto ťa pri učení podporí a motivuje, objednaj si ku kurzu aj poradenský program. Trvanie poradenského programu je 1 mesiac. Ak budeš chcieť v poradenskom programe pokračovať, môžeš si ho kedykoľvek objednať znovu.

Čo je obsahom poradenského programu:
 Pracovný list s úlohami k jednotlivým lekciám kurzu
 Kontrola úloh e-mailom
 E-mailová podpora – v prípade otázok a nejasností ma môžeš neobmedzene kontaktovať e-mailom, odpoviem najneskôr do 48 hodín
 1:1 online komunikácia, spolu 4×90 minút

Výhody poradenského programu:
 Usmerním ťa, ak ti niečo nie je zrozumiteľné a dodatočne vysvetlím
 Poradím, ak máš nejaké otázky ohľadom nemčiny z praxe
 Pri konverzácii dohliadnem na správnu výslovnosť
 Podporím ťa v udržaní si motivácie pri učení

„Radosť z učenia je vtedy, keď nevnímaš, že sa učíš, lebo robíš bežné činnosti a prirodzene pritom zapájaš nemecký jazyk.“

Objednať poradenský program