Titulný obrázok online kurzu nemeckého jazyka pre kuchárov a kuchárky.

„Kochen ist eine universelle Sprache, die überall
und in jedem Bissen verstanden wird.“ 💛

Online kurz nemeckého jazyka pre kuchárov a kuchárky

Ak pracuješ ako kuchár/ka a chceš rozšíriť svoje jazykové znalosti, si na správnom mieste. V tomto online kurze si vysvetlíme základy nemeckej gramatiky, prejdeme si slovnú zásobu a frázy, ktoré sa hodia pri komunikácii s kolegami a pri príprave jedál. Nezáleží na tom, či si v nemeckom jazyku začiatočník alebo už máš nejaké skúsenosti. Kurz je navrhnutý tak, aby bol kvalitným doplnkovým vzdelávaním pre kuchárov a kuchárky, ktorí sa s nemčinou stretávajú prvýkrát, ako aj pre tých, ktorí chcú svoju nemčinu zlepšiť a zamerať sa v nemčine tematicky na oblasť gastronómie.

Videá sú rozdelené do 3 modulov – Gramatika, Odborná časť zameraná na slovnú zásobu, Ako si hľadať prácu na internete a reagovať na pracovnú ponuku.

Objednať kurz Krátka ukážka

Modul 1 – Gramatika obsahuje 8 lekcií:

Úvod – predstavenie kurzu, rady, ako sa učiť slovíčka pri bežných činnostiach, tipy pre udržanie si motivácie pri vzdelávaní.
Pozdravy a základné frázy – na začiatok si precvičíme výslovnosť v nemčine, ukážeme si špeciálne znaky, ktoré sa používajú, a povieme si základné frázy nevyhnutné pre bežnú komunikáciu v nemčine.
Časovanie slovies – vysvetlíme si, ako používať správne koncovky a tvar slovies pri časovaní v prítomnom čase a povieme si aj o výnimkách.
Podstatné mená – v nemčine sa pred podstatnými menami používa člen. Môže byť určitý alebo neurčitý a má rôzny tvar v závislosti od rodu, pádu a čísla podstatného mena. Sú tiež výnimky, kedy sa člen nepoužíva.
Prídavné mená – ak prídavné meno použijeme vo vete alebo fráze pred podstatným menom, treba použiť správnu koncovku. Tú určíš v závislosti od rodu a pádu podstatného mena, pred ktorým sa nachádza, a tiež podľa toho, či nasleduje za určitým alebo neurčitým členom. V tejto lekcii si ukážeme prehľadnú tabuľku a postupne si koncovky prídavných mien zapamätáš. V tejto lekcii sa venujeme aj stupňovaniu prídavných mien a porovnávaniu.
Veta, slovosled – poradie slov vo vete má v nemčine pravidlá. Je rozdielne v závislosti od toho, či hovoríme oznamovaciu vetu, otázku, rozkazovaciu vetu alebo súvetie. Ak je vo vete viac slovies, v nemčine je presne určené ich správne poradie a umiestnenie vo vete.
Číslovky, čas – pri receptoch a určovaní množstva treba poznať číslovky. Okrem základných čísloviek si povieme aj to, ako sa tvoria radové číslovky, ako sa vyslovujú letopočty a oznamuje dátum. Určite sa Ti zíde rozumieť aj časovým údajom.
Minulý čas – vysvetlíme si, ako sa v nemčine tvorí zložený a jednoduchý minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies.

Nemecká gramatika je systematická, má pravidlá a tiež veľa výnimiek. Cieľom tohto modulu je ukázať celistvý prehľad gramatických javov potrebných pre bezchybnú komunikáciu. Nemusíš hneď všetko vedieť, dôležité je pochopiť ako nemčina funguje a učiť sa gramatiku priebežne popri rozširovaní si slovnej zásoby. 😊

Modul 2 – Odborná časť obsahuje 12 lekcií:

Personál, podniky – slovná zásoba v tejto lekcii je zameraná na profesie pracujúce v gastronómii a výrazy spojené s témou práca. Vysvetlíme si, ako pri pomenovaní profesie vytvoríme ženský ekvivalent.
Inventár – slovná zásoba v tejto lekcii je zameraná na inventár, pomôcky a spotrebiče používané pri práci v kuchyni. Prezentácia obsahuje množstvo obrázkov pre lepšie zapamätanie si slovíčok. Pomenujeme si pracovné oblečenie, nože podľa určenia, príbory a tiež ďalší inventár potrebný pre prácu v kuchyni vrátane kuchynských prístrojov.
Technika prípravy jedál – táto lekcia má názov technika prípravy jedál, no nezahŕňa konkrétne receptúry. Na tie sa pripravíme vďaka slovnej zásobe, ktorá je zameraná na slovesá a činnosti, ktoré vykonávaš pri príprave jedál, slovíčka súvisiace s dochucovaním jedál či úkony potrebné vykonať pri príprave surovín, či po dokončení jedla. Ku každému výrazu v nemčine je pre lepšie pochopenie a zapamätanie uvedený príklad použitia slovným spojením.
Ovocie, zelenina, koreniny – slovná zásoba doplnená obrázkami je zameraná na ovocie, zeleninu, huby a koreniny. V tejto lekcii si už preložíme zopár receptov a na jej konci je pripravené opakovanie všetkých slovíčok pomocou obrázkov.
Obilniny, strukoviny – stručná charakteristika obilnín v nemčine a slovná zásoba zameraná na jednotlivé obilniny a výrobky z nich. Stručne sa po nemecky oboznámime aj s výhodami strukovín z výživového hľadiska. Slovná zásoba je zameraná na pomenovanie jednotlivých strukovín, príklady jedál zo strukovín a výrobkov zo sóje.
Mlieko, vaječné pokrmy, omáčky – po stručnej charakteristike mlieka v nemčine nasleduje slovná zásoba zameraná na mliečne produkty, druhy syrov, pokrmy z vajec a omáčky. Po jednotlivých tematických častiach nasleduje recept na precvičenie slovnej zásoby a slúži tiež ako príprava na samostatné vyhľadávanie a používanie receptov v nemčine.
Mäso – po nemecky si najskôr pomenujeme jednotlivé časti hovädzieho, bravčového a jahňacieho mäsa a ku každému si preložíme jeden recept. Slovná zásoba obsahuje tiež pomenovanie rýb, mäkkýšov a kôrovcov používaných na prípravu jedál. Dôležité je spomenúť aj ostatné druhy mäsa a často používané mäsové výrobky.
Múčniky, dezerty – k tejto téme by mohol byť aj samostatný kurz, avšak povieme si aspoň najdôležitejšie slovíčka k téme pečenie a to inventár, prísady do pečenia, druhy cesta, torty, konkrétne názvy múčnikov a zákuskov. Z nemčiny si preložíme recept na jahodové tiramisu.
Jedálny lístok, nápojový lístok – ako kuchár/ka sa môžeš podieľať na tvorbe jedálneho lístka či menu. Potrebuješ tiež poznať názvy jedál, ktoré následne podľa receptúr pre hostí varíš. Povieme si, aké druhy jedál môžu byť na jedálnom lístku s príkladmi názvov konkrétnych pokrmov.
Slávnostné menu – v tejto lekcii uvidíš príklad kompletného slávnostného menu lístka k určenej téme od aperitívu až po digestív. Ku každému jedlu z menu lístka si preložíme zoznam surovín potrebných na prípravu a pracovný postup.
Kalkulácia jedál, HACCP – ukážeme si jednoduchú kalkuláciu surovín a ceny na prípravu dezertu zo slávnostného menu v nemčine. Povieme si základné informácie o systéme HACCP a na ukážku zopár HACCP dokumentov v nemčine.
Typické jedlá, národné jedlá – tieto pojmy sú niekedy zamieňané, no existuje medzi nimi rozdiel. Národné jedlo je jedlo, ktoré je oficiálne uznávané a má symbolickú hodnotu pre danú krajinu, zatiaľ čo jedlo považované za typické pre danú krajinu je jedlo, ktoré je bežne konzumované a je považované za charakteristické pre danú krajinu. V tejto lekcii si v nemčine predstavíme viaceré národné kuchyne a jedlá.

Modul 3 – Ako si hľadať prácu a reagovať na pracovnú ponuku obsahuje 4 lekcie:

Ako vyhľadať ponuku práce a reagovať na inzerát – ukážeme si, ako si vyhľadať pracovnú ponuku cez portál profesia.sk a ako reagovať na vybraný inzerát. Predstavíme si aj ďalšie slovenské agentúry (a jednu českú) sprostredkujúce prácu v gastronómii aj do zahraničia. Ako si vyhľadať pracovnú ponuku a reagovať na inzerát si ukážeme aj na rakúskej stránke karriere.at, kde si aj preložíme slovíčka. Pomôže Ti to vedieť sa zorientovať aj na iných rakúskych, nemeckých a švajčiarskych pracovných portáloch. Niektoré z nich si stručne predstavíme. Nakoniec si pozrieme možnosť hľadať si prácu na výletnej lodi.
Ako správne napísať životopis a motivačný list – ukážeme si príklady dokumentov, ako ich napísať tak, aby boli prehľadné a obsahovali všetky potrebné údaje. Dobre napísaným životopisom a motivačným listom (ak ho vyžadujú) zvýšiš svoju šancu zaujať zamestnávateľa a dostať pozvánku na pracovný pohovor.
Pred cestou do zahraničia – niekoľko rád a tipov, čo si treba skontrolovať a zabezpečiť, ak cestuješ za prácou do niektorej z nemecky hovoriacich krajín (alebo kamkoľvek do zahraničia).
Modelový pracovný pohovor – nedá sa presne naučiť schéma, ako prebieha pracovný pohovor, pretože je to vždy individuálne. Dá sa však pripraviť na možné otázky zamestnávateľa či personalistu a vedieť samostatne hovoriť o svojich zručnostiach, pracovných skúsenostiach a motivácii pracovať pre zvolený podnik. Pomôže Ti to vedieť počas pohovoru pohotovo reagovať.

Logo kurzu nemčiny pre kuchárov a kuchárky.

Kurz nemčiny pre kuchárov a kuchárky

 Prístup na obdobie jedného roka.

 Cena 49,00 €