Online kurz nemeckého jazyka pre čašníkov a servírky

V online videách si prejdeme základy gramatiky tak, aby si mal/a prehľad o všetkých gramatických javoch bežne používaných v komunikácii, ovládal/a slovnú zásobu potrebnú pre Tvoje povolanie, vedel/a komunikovať so zákazníkom aj s kolegami a na záver, aby to celé malo zmysel, ukážeme si, ako vyhľadať cez internet pracovnú ponuku, reagovať na inzerát a správne napísať životopis a motivačný list.

Videá sú rozdelené do 3 modulov – Gramatika, Odborná časť, Ako si hľadať prácu a reagovať na pracovnú ponuku.

Objednať kurz Krátka ukážka

Modul 1 – Gramatika obsahuje 8 lekcií:

Úvod – úvod do tematiky, predstavenie programu a spôsobu ako pracovať.
Pozdravy a základné frázy – na začiatok je pri výučbe každého jazyka vhodné začať s pozdravmi a frázami nevyhnutnými pre bežnú komunikáciu.
Časovanie slovies – naučíme sa používať správne koncovky a tvar slovies pri časovaní v prítomnom čase, povieme si o výnimkách a vyčasujeme aj modálne slovesá.
Podstatné mená – v nemčine sa používajú pred podstatnými menami aj členy, a to v závislosti od rodu a pádu podstatného mena. Existuje tiež záporný člen.
Prídavné mená – ak prídavné mená používame vo vete pred podstatným menom, treba vedieť použiť správnu koncovku. V tejto lekcii nás čaká aj stupňovanie prídavných mien a porovnávanie.
Slovosled – poradie slov vo vete má v nemčine (ako skoro všetko) určité pravidlá. Rozdiel je, či použijeme oznamovaciu vetu, otázku alebo súvetie.
Číslovky a určenie času – čašníci sa bez čísloviek nezaobídu, preto sa ich naučíme. A takisto aj určovanie času.
Minulý čas – v online videách si vysvetlíme základy minulého času potrebné pre bežnú spisovnú komunikáciu a porozumenie.

Nemecká gramatika je systematická a má pravidlá. Cieľom kurzu je, aby si pochopil/a ako funguje, detaily môžeme dolaďovať a učiť sa postupne. Prípadne aj na online konverzáciách,  ak to s nemčinou myslíš vážne. 😉

Modul 2 – Odborná časť obsahuje 8 lekcií:

Personál a typy prevádzok – slovná zásoba v tejto lekcii je zameraná na pracovné pozície v gastronómii a hotelierstve. Naučíme sa vytvoriť ženský ekvivalent jednotlivých profesií a pomenujeme si typy prevádzok.
Inventár – inventár je vo videu rozčlenený podľa materiálu a použitia. Máme k tomu aj obrázky, aby sme si slovíčka jednoduchšie zapamätali.
Jedálny a nápojový lístok – do nemčiny si preložíme, čo všetko by mal obsahovať jedálny a nápojový lístok. K tomu pridáme aj najčastejšie používané jedlá a nápoje.
Komunikácia so zákazníkom – táto lekcia zahŕňa frázy, ktoré využiješ pri: uvítaní hosťa, odporučení jedla, prevzatí objednávky, prinesení jedla (nestačí položiť tanier na stôl, treba byť zdvorilý 😉), riešení prípadnej sťažnosti, vyúčtovaní. Na ukážku je vo videu aj modelový rozhovor. Pri tejto lekcii odporúčame objednať si aj konverzáciu alebo si iným spôsobom precvičiť frázy v dialógu.
Vyššia forma obsluhy – v nemčine si povieme ako sa flambuje, tranšíruje, filetuje a aké typy osláv môžeme pripravovať.
Menu – lekcia uvádza príklady pokrmov, ktoré môžu byť na raňajkovom menu, na slávnostnom menu a detailný popis kuvertu aj s nákresom.
Vlastnosti, typy hostí – povieme si o kladných aj záporných charakterových vlastnostiach ľudí a o tom, aké typy zákazníkov môžete stretnúť.
Národné pokrmy – každá kuchyňa má svoje národné jedlo alebo jedlá, ktoré sú pre danú krajinu typické a často servírované. Vo videu sú uvedené tak, ako by si ich pomenoval/a v nemčine, a na ukážku je aj niekoľko obrázkov.

BONUS: V tomto module je k dispozícii videokniha aj e-kniha 77 nemeckých fráz, ktoré čašníci potrebujú vedieť. Táto kniha kombinovaného formátu je rozšírenou verziou e-knihy 44 nemeckých fráz dostupnej na stiahnutie zadarmo po registrácii. Vďaka videoknihe máš možnosť osvojiť si správnu výslovnosť všetkých 77 nemeckých fráz, čo jednoznačne ocenia nemecky hovoriaci hostia alebo naopak čašníci v reštaurácii, ktorú navštíviš.

Modul 3 – Ako si hľadať prácu a reagovať na pracovnú ponuku obsahuje 4 lekcie:

Ako vyhľadať pracovnú ponuku a reagovať na inzerát – ukážeme si, ako vyhľadať pracovnú ponuku cez portál profesia.sk a ďalšie agentúry sprostredkujúce prácu v gastronómii aj do zahraničia. Naučíme sa, ako vyhľadať pracovnú ponuku v nemčine, napríklad cez rakúsky pracovný portál karriere.at. Uvedieme si tiež príklady nemeckých a švajčiarskych stránok, kde je možné nájsť pracovné možnosti, a pozrieme si aj ponuky práce na výletnej oceánskej lodi.
Ako správne napísať životopis a motivačný list – ukážeme si, ako pripraviť tieto dokumenty tak, aby boli prehľadné a obsahovali všetky potrebné údaje. Dobre napísaným životopisom a motivačným listom (ak ho vyžadujú) zvýšiš svoju šancu zaujať zamestnávateľa a dostať pozvánku na pracovný pohovor.
Pred cestou do zahraničia – niekoľko upozornení, čo si treba skontrolovať a zabezpečiť, ak cestuješ za prácou do niektorej z nemecky hovoriacich krajín.
Modelový pracovný pohovor – nedá sa presne naučiť schéma ako prebieha pracovný pohovor – vždy je to individuálne. Vieme sa však pripraviť na najčastejšie kladené otázky, pripraviť si monológ o sebe, aby sme zvýšili šancu, že budeme vedieť pohotovo reagovať.

Logo kurzu nemčiny pre čašníkov a servírky.

Kurz nemčiny pre čašníkov a servírky

 Prístup na obdobie jedného roka.

 Cena 49,00 €