Titulný obrázok online kurzu nemeckého jazyka pre čašníkov a servírky.

Online kurz nemeckého jazyka pre čašníkov a servírky

Ak pracuješ ako čašník alebo servírka a chceš rozšíriť svoje jazykové schopnosti, si na správnom mieste. V tomto online kurze si vysvetlíme základy nemeckej gramatiky a povieme si slovnú zásobu a frázy, ktoré sa hodia pri komunikácii so zákazníkmi aj s kolegami. Nezáleží na tom, či si v nemeckom jazyku začiatočník alebo už máš nejaké skúsenosti. Tento kurz je navrhnutý tak, aby bol kvalitným doplnkovým vzdelávaním pre čašníkov a servírky, ktorí sa s nemčinou stretávajú prvýkrát, ako aj pre tých, ktorí chcú svoju nemčinu zlepšiť a zamerať sa v nej tematicky na oblasť gastronómie. Na záver, aby to celé malo zmysel, si ukážeme, ako vyhľadať cez internet pracovnú ponuku, reagovať na inzerát a správne napísať životopis a motivačný list.

Videá sú prehľadne rozdelené do 3 modulov – Gramatika, Odborná časť zameraná na slovnú zásobu, Ako si hľadať prácu na internete a reagovať na pracovnú ponuku.

Objednať kurz Krátka ukážka

Modul 1 – Gramatika obsahuje 8 lekcií:

Úvod – úvod do tematiky, predstavenie programu a spôsobu ako pracovať.
Pozdravy – na začiatok je pri výučbe každého jazyka vhodné začať s pozdravmi a frázami nevyhnutnými pre bežnú komunikáciu.
Časovanie slovies – naučíme sa používať správne koncovky a tvar slovies pri časovaní v prítomnom čase, povieme si o výnimkách a vyčasujeme aj modálne slovesá.
Podstatné mená – v nemčine sa používajú pred podstatnými menami aj členy, a to v závislosti od rodu a pádu podstatného mena. Existuje tiež záporný člen.
Prídavné mená – ak prídavné mená používame vo vete pred podstatným menom, treba vedieť použiť správnu koncovku. V tejto lekcii nás čaká aj stupňovanie prídavných mien a porovnávanie.
Veta, slovosled – poradie slov vo vete má v nemčine (ako skoro všetko) určité pravidlá. Rozdiel je, či použijeme oznamovaciu vetu, otázku alebo súvetie.
Číslovky, čas – čašníci sa bez čísloviek nezaobídu, preto sa ich naučíme. A takisto aj určovanie času.
Minulý čas – v online videách si vysvetlíme základy minulého času potrebné pre bežnú spisovnú komunikáciu a porozumenie.

Nemecká gramatika je systematická a má pravidlá. Cieľom kurzu je, aby si pochopil/a ako funguje, detaily môžeme dolaďovať a učiť sa postupne. Prípadne aj na online konverzáciách,  ak to s nemčinou myslíš vážne. 😉

Modul 2 – Odborná časť obsahuje 8 lekcií:

Personál, podniky – slovná zásoba v tejto lekcii je zameraná na pracovné pozície v gastronómii a hotelierstve. Naučíme sa vytvoriť ženský ekvivalent jednotlivých profesií a pomenujeme si typy prevádzok.
Inventár – slovná zásoba zameraná na pomôcky, ktoré využívaš pri práci. Pomenujeme si pracovné oblečenie, reštauračný nábytok, inventár rozdelený podľa materiálu a použitia a doplnky. Prezentácia obsahuje množstvo obrázkov pre lepšie zapamätanie si slovíčok. Povieme si tiež, ako rôzne môžu byť usporiadané stoly.
Jedálny lístok, nápojový lístok – v nemčine si povieme, aké druhy jedál môžu byť na jedálnom lístku s príkladmi názvov konkrétnych pokrmov. Pri nápojom lístku si zasa povieme rozdelenie nápojov a zopár súvisiacich slovíčok.
Konverzácia s hosťom – táto lekcia zahŕňa frázy, ktoré využiješ pri komunikácii s hosťom. Môže sa jednať o rezerváciu stola, uvítanie hosťa, prevzatie objednávky, prinesenie jedla (nestačí položiť tanier na stôl, treba byť zdvorilý 😉), riešenie prípadnej sťažnosti alebo vyúčtovanie. Súčasťou lekcie je tiež krátky modelový dialóg.
Formy obsluhy, typy slávností – v nemčine si vymenujeme, aké typy osláv môžeme pripravovať. Lekcia zahŕňa aj stručný postup a použitý inventár pri filetovaní, tranšírovaní a flambovaní.
Menu – v tejto lekcii uvidíš príklad kompletného slávnostného menu lístka k určenej téme od aperitívu až po digestív, čo môže byť na prestretom stole a nákres kuvertu s detailným popisom.
Hostia, vlastnosti – povieme si o pozitívnych aj negatívnych vlastnostiach ľudí, o tom, aké charakterové typy zákazníkov môžeme stretnúť, a k tomu tvorba prídavných mien odvodením od podstatných mien.
Typické jedlá, národné jedlá – tieto pojmy sú niekedy zamieňané, no existuje medzi nimi rozdiel. Národné jedlo je jedlo, ktoré je oficiálne uznávané a má symbolickú hodnotu pre danú krajinu, zatiaľ čo jedlo považované za typické pre danú krajinu je jedlo, ktoré je bežne konzumované a je považované za charakteristické pre danú krajinu. V tejto lekcii si v nemčine predstavíme viaceré národné kuchyne a jedlá s názornými ukážkami.

BONUS: V tomto module je k dispozícii videokniha aj e-kniha 77 nemeckých fráz, ktoré čašníci potrebujú vedieť. Táto kniha kombinovaného formátu (video + PDF) je rozšírenou verziou e-knihy 44 nemeckých fráz dostupnej na stiahnutie zadarmo po registrácii. Vďaka videoknihe máš možnosť osvojiť si správnu výslovnosť všetkých 77 nemeckých fráz, čo jednoznačne ocenia nemecky hovoriaci hostia alebo naopak čašníci v reštaurácii, ktorú navštíviš.

Modul 3 – Ako si hľadať prácu a reagovať na pracovnú ponuku obsahuje 4 lekcie:

Ako vyhľadať ponuku práce a reagovať na inzerát – ukážeme si, ako vyhľadať pracovnú ponuku cez portál profesia.sk a ďalšie agentúry sprostredkujúce prácu v gastronómii aj do zahraničia. Naučíme sa, ako vyhľadať pracovnú ponuku v nemčine, napríklad cez rakúsky pracovný portál karriere.at. Uvedieme si tiež príklady nemeckých a švajčiarskych stránok, kde je možné nájsť pracovné možnosti, a pozrieme si aj ponuky práce na výletnej oceánskej lodi.
Ako napísať správne životopis a motivačný list – ukážeme si, ako pripraviť tieto dokumenty tak, aby boli prehľadné a obsahovali všetky potrebné údaje. Dobre napísaným životopisom a motivačným listom (ak ho vyžadujú) zvýšiš svoju šancu zaujať zamestnávateľa a dostať pozvánku na pracovný pohovor.
Pred vycestovaním do zahraničia – niekoľko upozornení, čo si treba skontrolovať a zabezpečiť, ak cestuješ za prácou do niektorej z nemecky hovoriacich krajín.
Príprava na pracovný pohovor – nedá sa presne naučiť schéma ako prebieha pracovný pohovor – vždy je to individuálne. Vieme sa však pripraviť na najčastejšie kladené otázky a pripraviť si monológ o sebe, aby sme zvýšili šancu, že budeme vedieť pohotovo reagovať.

Logo kurzu nemčiny pre čašníkov a servírky.

Kurz nemčiny pre čašníkov a servírky

 Prístup na obdobie jedného roka.

 Cena 49,00 €