Poradenstvo

Poradenstvo

Poradenstvo vo všeobecnosti má zmysel v tom, že klientovi dáva návod ako niečo spraviť, podporu a rady. Nevnucuje vám, čo máte robiť, ale vás nasmeruje k samostatnosti, aby ste vedeli vo svojich návykoch pokračovať aj po skončení programu.

V poradenskom programe Gastro Deutsch sa zameriavam, ako už vyplýva z názvu, na nemecký jazyk v odbore gastronómia. Poradenstvo, pri ktorom vás sprevádzam popri samostatnom sledovaní online videí, vám pomôže naučiť sa nemecký jazyk bez ohľadu na to, či ste úplný začiatočník, večný začiatočník, alebo už máte základné znalosti nemeckého jazyka. To znamená, že ako účastník poradenského programu dostanete jednak prístup k časti s online videami, ktorá je rozdelená na tri časti a zároveň osobnú podporu pri učení. V úvodnej časti online videí pre vás vysvetľujem nemeckú gramatiku a odporúčam rôzne médiá, pomocou ktorých nemecký jazyk môžete precvičovať. Ďalším modulom kurzu sú lekcie zamerané na slovnú zásobu pre odbor podľa vašej voľby, teda kuchár alebo čašník a modelové situácie. V poslednej časti sa spoločne zameriame na hľadanie práce a správne napísanie dokumentov.

Lekcie videí môžete študovať z pohodlia domova, tempom aké vám vyhovuje a v čase, kedy sa vám chce. Ak vám bude v priebehu poradenského programu čokoľvek nejasné, je pre vás odo mňa k dispozícii neobmedzená písomná podpora prostredníctvom mailu, alebo facebookovej skupiny, kde vám odpoviem najneskôr do 48 hodín.

Dôležitou súčasťou učenia jazyka je samozrejme aj komunikácia. Pomôže vám komunita ďalších ľudí, ktorí sa tiež učia nemčinu v oblasti gastronómie, počúvanie rôznych videí, ale hlavne ako tréner budem s vami v priebehu trvania poradenského programu viesť rozhovory, aby ste sa zbavili strachu z hovorenia. Nevadí, ak spravíte chybu, dôležité je zbaviť sa strachu a rozprávať. Keď prídete do praxe, bude pre vás komunikácia oveľa prirodzenejšia a jednoduchšia.

Pri rozprávaní môže byť človek hlavne zo začiatku v strese, prípadne si vytvoriť nejaký blok a toto spoločne odstránime. Gramatiku treba samozrejme ovládať a najmä pri písomnom kontakte si dávať pozor na správnosť, pri bežnej komunikácii je najdôležitejšie vedieť pohotovo reagovať.

Posilnite svoju pozíciu na trhu a buďte vďaka znalosti nemeckého jazyka o krok pred konkurenciou. Alebo si chcete nájsť prácu v oblasti gastronómie v niektorej z nemecky hovoriacich krajín? V poradenskom programe sa okrem gramatiky, slovnej zásoby a gramatiky zameriame aj na to, ako napísať správne životopis a motivačný list v nemeckom jazyku a pozrieme si aj možnosti, ako vyhľadať a reagovať na pracovnú ponuku.

Ak na niektorú z nasledujúcich otázok odpoviete ÁNO, alebo na viaceré, poradenský program Gastro Deutsch je pre vás vhodný.

• Pracujete v oblasti hotelierstva a gastronómie a potrebujete so zákazníkmi komunikovať v nemčine?

• Chcete posilniť svoju pozíciu na pracovnom trhu ovládaním nemeckého jazyka a byť o krok vpred pred ostatnými uchádzačmi o prácu?

• Nestíhate chodiť po práci na kurzy do jazykovej školy?

• Ako samouk máte problém dodržať disciplínu pri učení sa?

Radosť z učenia je vtedy, keď ani nevnímaš, že sa učíš, lebo robíš bežné činnosti a prirodzene zapájaš nemecký jazyk. Poradenský program Gastro Deutsch ti síce nemčinu nenaleje do hlavy, ale pomôže ti udržať si motiváciu, pravidelnosť a chuť do učenia nemeckého jazyka. Navyše má jasné využitie v praxi.

Ak ťa zaujala možnosť zúčastniť sa poradenského programu počas ktorého sa ti budem osobne online venovať a k tomu získať prístup k online videám, kde sú:

• vysvetlené základy nemeckej gramatiky

• slovíčka potrebné pre čašníkov

• ako si vyhľadať pracovnú ponuku a správne na ňu reagovať

Vyplň krátky dotazník.