Poradenský program nemeckého jazyka pre čašníkov

Poradenský program nemeckého jazyka pre čašníkov

Intenzívny odborný jazykový program pre čašníkov

Prihlás sa do poradenského programu

Ako to prebieha?

• Dĺžka trvania programu je 9 týždňov a je rozdelený na 3 časti

• Počas prvých 4 týždňov ti vysvetlím základy gramatiky a budeš mať prehľad o všetkých gramatických javoch bežne používaných v komunikácii

• Ďalšie 4 týždne sa budeme venovať slovnej zásobe zameranej pre tvoje povolanie, pripravím ťa na komunikáciu so zákazníkom aj s kolegami

• na záver, aby to celé malo zmysel, ukážem ti na konkrétnych príkladoch, ako vyhľadať cez internet pracovnú ponuku, reagovať na inzerát a správne napísať životopis a motivačný list

čo je obsahom poradenského programu

• online videá – spolu 20 lekcií (detailný rozpis, nižšie)

• mailová podpora – v prípade otázok a nejasností ma môžeš neobmedzene kontaktovať mailom, odpoviem najneskôr do 48 hodín

• 1:1 online komunikácia týždenne 2x45 minút, alebo 1x90 minút

• členstvo vo facebookovej skupine vytvorenej špeciálne pre tento program, kde si účastníci navzájom môžu radiť, vymieňať skúsenosti, konverzovať

BONUS: kontrola tvojho životopisu a motivačného listu na konci programu – ZDARMA

výhody poradenského programu

• pri poradenskom programe ťa sprevádzam počas celej doby rozvrhu lekcií v online rozvrhu a zostávame v kontakte aj potom

• viem ťa usmerniť, ak ti niečo nie je jasné a dodatočne vysvetliť

• poradím, ak máš nejaké otázky ohľadne nemčiny z praxe

• pri konverzácii dohliadnem na správnu výslovnosť

• podporím ťa v udržaní si motivácie pri učení

Prihlás sa do poradenského programu

ČO  VŠETKO  ZAHŔŇAJÚ LEKCIE  ONLINE  VIDEÍ

Online videá sú rozdelené do 3 modulov

Modul 1, gramatika obsahuje 8 lekcií:

1. Úvod – úvod do tematiky, predstavenie programu a spôsobu ako pracovať

2. Pozdravy a základné frázy – na začiatok je vždy vhodné začať s pozdravmi a frázami nevyhnutnými pre bežnú komunikáciu

3. Časovanie slovies – naučíme sa, v ktorej osobe použijeme akú koncovku, povieme si o výnimkách a vyčasujeme modálne slovesá

4. Podstatné mená – určitý člen, neurčitý člen a tvar v závislosti od rodu a pádu podstatného mena, záporný člen

5. Prídavné mená – koncovky prídavných mien pred podstatným menom, stupňovanie prídavných mien a porovnávanie

6. Slovosled – slovosled v oznamovacej a v opytovacej vete, priraďovacie súvetia

7. Číslovky a určenie času – základné číslovky do 100, radové číslovky, určenie času

8. Minulý čas – naučíme sa, ako sa tvorí zložený minulý čas pravidelných slovies, úvod k nepravidelným slovesám

Nemecká gramatika je systematická a má pravidlá, cieľom je, aby si pochopil/a ako funguje, detaily budeme dolaďovať a učiť sa postupne.

Modul 2, odborná časť obsahuje 8 lekcií:

1. Personál a typy prevádzok – slovná zásoba zameraná na pracovné pozície v gastronómii a hotelierstve, tvorba ženského ekvivalentu a typy prevádzok

2. Inventár – rozdelenie podľa materiálu a použitia s obrázkovou prílohou

3. Jedálny a nápojový lístok – čo všetko by mal obsahovať a najčastejšie používané názvy jedál v nemčine

4. Komunikácia so zákazníkom – privítanie hosťa, odporučenie, objednávka, prinesenie jedla (nestačí položiť tanier na stôl, treba byť zdvorilý), riešenie prípadnej sťažnosti, vyúčtovanie, modelový rozhovor

5. Vyššia forma obsluhy – v nemčine si povieme ako sa flambuje, tranšíruje, filetuje a aké typy osláv môžeme pripravovať

6. Menu – čo obsahuje raňajkové menu, slávnostné menu a popis ako vyzerá kuvert

7. Vlastnosti, typy hostí – povieme si o kladných aj záporných charakterových vlastnostiach a o typoch zákazníkov

8. Národné pokrmy – každá kuchyňa má svoje národné jedlo, alebo jedlá, ktoré sú pre danú krajinu typické a často servírované

Modul 3, ako si hľadať prácu a reagovať na pracovnú ponuku obsahuje 4 lekcie:

1. Ako vyhľadať pracovnú ponuku a reagovať na inzerát – ukážeme si, ako vyhľadať pracovnú ponuku cez portál profesia.sk a ďalšie agentúry sprostredkujúce prácu v gastronómii aj do zahraničia. Naučíme sa ako vyhľadať pracovnú ponuku aj v nemčine, napríklad cez rakúsky pracovný portál karriere.at a takisto aj nemecké a švajčiarske stránky a pozrieme si aj ponuky práce na lodi

2. Ako správne napísať životopis a motivačný list – ako pripraviť tieto dokumenty tak, aby boli prehľadné a obsahovali všetky potrebné údaje

3. Pred cestou do zahraničia – čo si treba skontrolovať a zabezpečiť, ak ste si našli prácu v niektorej z nemecky hovoriacich krajín

4. Modelový pracovný pohovor – vždy je to individuálne, ale pripravíme sa na priebeh a najčastejšie kladené otázky

Prihlás sa do poradenského programu