Der Kaffee vs. das Café

Der Kaffee vs. das Café

Slovíčka káva a kaviareň majú rovnako v nemčine, tak aj v slovenčine odlišný význam. Inak ich píšeme, poukazujú na rozdielne veci, v nemčine majú odlišný člen, avšak vyslovujú sa rovnako.

das Café – kaviareň

der Kaffee – káva

das Café je cudzie slovo prevzaté z francúzštiny. Preto má stredný rod. Vyslovuje sa však rovnako, ako slovíčko der Kaffee. Rozlíšiť ich môžete pri rozhovore podľa kontextu a správnym použitím člena.

In das Café – do kaviarne

- Akuzatív, pýtame sa otázkou „Wohin“? Kam?

- Príklad: Wohin gehst du? Kam ideš?

Ich gehe ins Café. Idem do kaviarne.

Im Café – v kaviarni

- Datív, pýtam sa otázkou „Wo“? Kde?

- Príklad: Wo bist du? Kde si?

Ich sitze im Café „Am Rande der Welt“. Sedím v kaviarni „Na kraji sveta“.

Použiť môžete aj slovíčko das Kaffehaus, čo tiež znamená kaviareň.

Der Kaffee je samotný nápoj, má mužský rod, avšak často sa toto slovo používa bez člena. Jedlá a nápoje patria k slovíčkam, pred ktorými člen nie je potrebné použiť. V nemčine má každé podstatné meno člen, ktorý určuje rod. Potrebujeme to vedieť napríklad aj preto, aby sme mohli použiť správnu koncovku prídavného mena, či zámena.

Mein Kaffee ist kalt. Moja káva je studená.

Ich möchte Wiener Kaffee. Chcela by som viedenskú kávu.

Obe slovíčka môžeme použiť aj spolu v jednej vete

Ich trinke Kaffee in einem Café.

Pijem kávu v kaviarni.

Pozn. skrátený tvar:

Im = in dem

Ins = in das

DER KAFFE VS. DAS CAFÉ - VIDEO

Prepis videa s prekladom:

Hallo – Ahoj

Hallo – Ahoj

Was machst du am Freitag? – Čo robíš v piatok?

Ich weiß noch nicht. – Ešte neviem.

Warum? - Prečo?

Wir können isn Kaffee gehen. – Môžeme ísť do kávy.

Was? – Čo?

Kaffee zu trinken... – Piť kávu...

Ach ja 😄 – Ach áno 😄

Meinst du, wir können ins Café gehen 😊 – Myslíš, môžeme ísť do kaviarne 😊