Online kurz nemeckého jazyka pre čašníkov a servírky

V online videách si prejdeme základy gramatiky tak, aby si mal/a prehľad o všetkých gramatických javoch bežne používaných v komunikácii, ovládal/a slovnú zásobu potrebnú pre tvoje povolanie, vedel/a komunikovať so zákazníkom aj s kolegami a na záver, aby to celé malo zmysel, ukážeme si, ako vyhľadať cez internet pracovnú ponuku, reagovať na inzerát a správne napísať životopis a motivačný list.

Videá sú rozdelené do 3 modulov – Gramatika, Odborná časť, Ako si hľadať prácu a reagovať na pracovnú ponuku.

Objednať Krátka ukážka

Modul 1 – Gramatika obsahuje 8 lekcií:

Úvod – úvod do tematiky, predstavenie programu a spôsobu ako pracovať.
Pozdravy a základné frázy – na začiatok je pri výučbe každého jazyka vhodné začať s pozdravmi a frázami nevyhnutnými pre bežnú komunikáciu.
Časovanie slovies – naučíme sa používať správne koncovky a tvar slovies pri časovaní v prítomnom čase, povieme si o výnimkách a vyčasujeme aj modálne slovesá.
Podstatné mená – v nemčine sa používajú pred podstatnými menami aj členy, a to v závislosti od rodu a pádu podstatného mena. Existuje tiež záporný člen.
Prídavné mená – ak prídavné mená používame vo vete pred podstatným menom, treba vedieť použiť správnu koncovku. V tejto lekcii nás čaká aj stupňovanie prídavných mien a porovnávanie.
Slovosled – poradie slov vo vete má v nemčine (ako skoro všetko) určité pravidlá. Rozdiel je, či použijeme oznamovaciu vetu, otázku alebo súvetie.
Číslovky a určenie času – čašníci sa bez čísloviek nezaobídu, preto sa ich naučíme. A takisto aj určovanie času.
Minulý čas – v online videách si vysvetlíme základy minulého času potrebné pre bežnú spisovnú komunikáciu a porozumenie.

Nemecká gramatika je systematická a má pravidlá. Cieľom kurzu je, aby si pochopil/a ako funguje, detaily môžeme dolaďovať a učiť sa postupne. Prípadne aj na online konverzáciách,  ak to s nemčinou myslíš vážne. 😉

Modul 2 – Odborná časť obsahuje 8 lekcií:

Personál a typy prevádzok – slovná zásoba v tejto lekcii je zameraná na pracovné pozície v gastronómii a hotelierstve. Naučíme sa vytvoriť ženský ekvivalent jednotlivých profesií a pomenujeme si typy prevádzok.
Inventár – inventár je vo videu rozčlenený podľa materiálu a použitia. Máme k tomu aj obrázky, aby sme si slovíčka jednoduchšie zapamätali.
Jedálny a nápojový lístok – do nemčiny si preložíme, čo všetko by mal obsahovať jedálny a nápojový lístok. K tomu pridáme aj najčastejšie používané jedlá a nápoje.
Komunikácia so zákazníkom – táto lekcia zahŕňa frázy, ktoré využiješ pri: uvítaní hosťa, odporučení jedla, prevzatí objednávky, prinesení jedla (nestačí položiť tanier na stôl, treba byť zdvorilý 😉), riešení prípadnej sťažnosti, vyúčtovaní. Na ukážku je vo videu aj modelový rozhovor. Pri tejto lekcii odporúčame objednať si aj konverzáciu alebo si iným spôsobom precvičiť frázy v dialógu.
Vyššia forma obsluhy – v nemčine si povieme ako sa flambuje, tranšíruje, filetuje a aké typy osláv môžeme pripravovať.
Menu – lekcia uvádza príklady pokrmov, ktoré môžu byť na raňajkovom menu, na slávnostnom menu a detailný popis kuvertu aj s nákresom.
Vlastnosti, typy hostí – povieme si o kladných aj záporných charakterových vlastnostiach ľudí a o tom, aké typy zákazníkov môžete stretnúť.
Národné pokrmy – každá kuchyňa má svoje národné jedlo alebo jedlá, ktoré sú pre danú krajinu typické a často servírované. Vo videu sú uvedené tak, ako by si ich pomenoval/a v nemčine, a na ukážku je aj niekoľko obrázkov.

BONUS: V tomto module je k dispozícii na stiahnutie e-kniha 77 nemeckých fráz, ktoré čašníci potrebujú vedieť. Táto e-kniha je rozšírenou verziou e-knihy 22 nemeckých fráz, ktoré čašníci potrebujú vedieť dostupnej na stiahnutie zadarmo po registrácii.

Modul 3 – Ako si hľadať prácu a reagovať na pracovnú ponuku obsahuje 4 lekcie:

Ako vyhľadať pracovnú ponuku a reagovať na inzerát – ukážeme si, ako vyhľadať pracovnú ponuku cez portál profesia.sk a ďalšie agentúry sprostredkujúce prácu v gastronómii aj do zahraničia. Naučíme sa, ako vyhľadať pracovnú ponuku v nemčine, napríklad cez rakúsky pracovný portál karriere.at. Uvedieme si tiež príklady nemeckých a švajčiarskych stránok, kde je možné nájsť pracovné možnosti, a pozrieme si aj ponuky práce na výletnej oceánskej lodi.
Ako správne napísať životopis a motivačný list – ukážeme si, ako pripraviť tieto dokumenty tak, aby boli prehľadné a obsahovali všetky potrebné údaje. Dobre napísaným životopisom a motivačným listom (ak ho vyžadujú) zvýšiš svoju šancu zaujať zamestnávateľa a dostať pozvánku na pracovný pohovor.
Pred cestou do zahraničia – niekoľko upozornení, čo si treba skontrolovať a zabezpečiť, ak cestuješ za prácou do niektorej z nemecky hovoriacich krajín.
Modelový pracovný pohovor – nedá sa presne naučiť schéma ako prebieha pracovný pohovor – vždy je to individuálne. Vieme sa však pripraviť na najčastejšie kladené otázky, pripraviť si monológ o sebe, aby sme zvýšili šancu, že budeme vedieť pohotovo reagovať.

Online kurz nemeckého jazyka pre čašníkov a servírky

 3 moduly (gramatika, odborná časť, rady pri hľadaní práce)
 20 online lekcií
 BONUS: E-kniha 77 nemeckých fráz, ktoré čašníci potrebujú vedieť

Prístup na obdobie jedného roka.

Cena: 49 €